Orbit

浏览人次: 2417

新生Q&A

 
Q: 请问大学部新生要如何注册?
A: 一般生【不须办理减免学杂费或就学贷款者】免到校注册
注册流程请见本网站说明
   
Q: 请问如何办理就学贷款及减免学杂费?
A 办理就学贷款及减免学杂费请先上网登记,
详细办理流程请见本网站说明
   
Q: 如何申请兵役缓征?
A: 请详见本网站说明
   
Q: 分配不到学校宿舍该怎么办呢?
A:

本校提供学生租赁资讯

   
Q: 若无法参加始业辅导,该如何请假?会不会扣分?
A: 若因故无法参加始业辅导,须先电洽学务处生辅组(分机 3110) 办理请假,不会扣分。
   
 
其他新生相关资讯
  教务处-注册一组-新生专区